لیست کامل دستورات SHELL در ویندوزهای مختلف

دسته بندی :سیستم عامل, ویندوز 23 خرداد 1401 روزبه مشایخی 1603
Shell 1024X576 1
آنچه در این مقاله میخوانید

دستورات SHELL چه کاربردی دارند؟

ویندوز کلی جای مخفی داره که اگر بلد باشید و پیداشون بکنید میتونید تبدیل به یه آدم حرفه ای بشید و کار کردن با ویندوز رو براتون لذت بخش تر میکنه. یکی از اون جاها دستورات SHELL در ویندوز هست. دستوری که با کلمه SHELL: شروع میشه و در ادامه اش یک کلمه دیگه نوشته میشه و یه جای نیمه مخفی از ویندوز رو براتون ظاهر میکنه. خیلی از این دستورات در اصل یک میانبر به یه مسیر خیلی طولانی هست و برخی دیگه کاربردهای جذاب دیگری دارند.

در طی سالهای مختلف مایکروسافت تعداد این دستورات رو افزایش داده و توی هر نسخه جدید ویندوز هم احتمال افزایش تعداد اونها وجود داره. در ادامه و توی این ویدیو روش کار با این دستورات رو میبینید و لیست کامل دستورات از ویندوز XP تا به امروز رو مشاهده می‌کنید. راستی این ویدیو یکی از ترفندک هایی هست که من به صورت هفتگی در کانال یوتیوب چهارراه کامپیوتر منتشر میکنم و میتونید هدها آموزش دیگه رو توی این کانال پیدا کنید.

 


مشاهده مسیر دستورات

برای مشاهده آدرس ها میتونید به مسیر رجیستری زیر مراجعه کنید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTIONS

 

لیست کامل دستورات SHELL در ویندوز ۱۰

 

(WINDOWS 10 V20H2 BUILD 19042.661)

SHELL:3D OBJECTS

SHELL:ACCOUNTPICTURES

SHELL:ADDNEWPROGRAMSFOLDER

SHELL:ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:APPDATA

SHELL:APPDATADESKTOP

SHELL:APPDATADOCUMENTS

SHELL:APPDATAFAVORITES

SHELL:APPDATAPROGRAMDATA

SHELL:APPMODS

SHELL:APPUPDATESFOLDER

SHELL:APPLICATION SHORTCUTS

SHELL:APPSFOLDER

SHELL:CD BURNING

SHELL:CSCFOLDER

SHELL:CACHE

SHELL:CAMERA ROLL

SHELL:CAMERAROLLLIBRARY

SHELL:CAPTURES

SHELL:CHANGEREMOVEPROGRAMSFOLDER

SHELL:COMMON ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:COMMON APPDATA

SHELL:COMMON DESKTOP

SHELL:COMMON DOCUMENTS

SHELL:COMMON PROGRAMS

SHELL:COMMON START MENU

SHELL:COMMON START MENU PLACES

SHELL:COMMON STARTUP

SHELL:COMMON TEMPLATES

SHELL:COMMONDOWNLOADS

SHELL:COMMONMUSIC

SHELL:COMMONPICTURES

SHELL:COMMONRINGTONES

SHELL:COMMONVIDEO

SHELL:CONFLICTFOLDER

SHELL:CONNECTIONSFOLDER

SHELL:CONTACTS

SHELL:CONTROLPANELFOLDER

SHELL:COOKIES

SHELL:CREDENTIALMANAGER

SHELL:CRYPTOKEYS

SHELL:DESKTOP

SHELL:DEVELOPMENT FILES

SHELL:DEVICE METADATA STORE

SHELL:DOCUMENTSLIBRARY

SHELL:DOWNLOADS

SHELL:DPAPIKEYS

SHELL:FAVORITES

SHELL:FONTS

SHELL:GAMETASKS

SHELL:HISTORY

SHELL:HOMEGROUPCURRENTUSERFOLDER

SHELL:HOMEGROUPFOLDER

SHELL:IMPLICITAPPSHORTCUTS

SHELL:INTERNETFOLDER

SHELL:LIBRARIES

SHELL:LINKS

SHELL:LOCAL APPDATA

SHELL:LOCAL DOCUMENTS

SHELL:LOCAL DOWNLOADS

SHELL:LOCAL MUSIC

SHELL:LOCAL PICTURES

SHELL:LOCAL VIDEOS

SHELL:LOCALAPPDATALOW

SHELL:LOCALIZEDRESOURCESDIR

SHELL:MAPIFOLDER

SHELL:MUSICLIBRARY

SHELL:MY MUSIC

SHELL:MY PICTURES

SHELL:MY VIDEO

SHELL:MYCOMPUTERFOLDER

SHELL:NETHOOD

SHELL:NETWORKPLACESFOLDER

SHELL:OEM LINKS

SHELL:ONEDRIVE

SHELL:ONEDRIVECAMERAROLL

SHELL:ONEDRIVEDOCUMENTS

SHELL:ONEDRIVEMUSIC

SHELL:ONEDRIVEPICTURES

SHELL:ORIGINAL IMAGES

SHELL:PERSONAL

SHELL:PHOTOALBUMS

SHELL:PICTURESLIBRARY

SHELL:PLAYLISTS

SHELL:PRINTHOOD

SHELL:PRINTERSFOLDER

SHELL:PROFILE

SHELL:PROGRAMFILES

SHELL:PROGRAMFILESCOMMON

SHELL:PROGRAMFILESCOMMONX64

SHELL:PROGRAMFILESCOMMONX86

SHELL:PROGRAMFILESX64

SHELL:PROGRAMFILESX86

SHELL:PROGRAMS

SHELL:PUBLIC

SHELL:PUBLICACCOUNTPICTURES

SHELL:PUBLICGAMETASKS

SHELL:PUBLICLIBRARIES

SHELL:QUICK LAUNCH

SHELL:RECENT

SHELL:RECORDED CALLS

SHELL:RECORDEDTVLIBRARY

SHELL:RECYCLEBINFOLDER

SHELL:RESOURCEDIR

SHELL:RETAIL DEMO

SHELL:RINGTONES

SHELL:ROAMED TILE IMAGES

SHELL:ROAMING TILES

SHELL:SAVEDGAMES

SHELL:SAVEDPICTURES

SHELL:SAVEDPICTURESLIBRARY

SHELL:SCREENSHOTS

SHELL:SEARCHHISTORYFOLDER

SHELL:SEARCHHOMEFOLDER

SHELL:SEARCHTEMPLATESFOLDER

SHELL:SEARCHTEMPLATESFOLDER

SHELL:SEARCHES

SHELL:SENDTO

SHELL:START MENU

SHELL:STARTUP

SHELL:SYNCCENTERFOLDER

SHELL:SYNCRESULTSFOLDER

SHELL:SYNCSETUPFOLDER

SHELL:SYSTEM

SHELL:SYSTEMCERTIFICATES

SHELL:SYSTEMX86

SHELL:TEMPLATES

SHELL:THISDEVICEFOLDER

SHELL:THISPCDESKTOPFOLDER

SHELL:USER PINNED

SHELL:USERPROFILES

SHELL:USERPROGRAMFILES

SHELL:USERPROGRAMFILESCOMMON

SHELL:USERSFILESFOLDER

SHELL:USERSLIBRARIESFOLDER

SHELL:VIDEOSLIBRARY

SHELL:WINDOWS

 

لیست کامل دستورات SHELL در ویندوز ۸

SHELL:ACCOUNTPICTURES

SHELL:ROAMING TILES

SHELL:COMMON PROGRAMS

SHELL:PUBLICACCOUNTPICTURES

SHELL:GAMETASKS

SHELL:USERPROFILES

SHELL:MYCOMPUTERFOLDER

SHELL:SEARCHHISTORYFOLDER

SHELL:SYNCSETUPFOLDER

SHELL:DPAPIKEYS

SHELL:FAVORITES

SHELL:MY VIDEO

SHELL:SEARCHHOMEFOLDER

SHELL:RECORDEDTVLIBRARY

SHELL:SYSTEM

SHELL:LIBRARIES

SHELL:THISDEVICEFOLDER

SHELL:APPSFOLDER

SHELL:MUSICLIBRARY

SHELL:COMMONVIDEO

SHELL:SKYDRIVEDOCUMENTS

SHELL:SYNCRESULTSFOLDER

SHELL:COOKIES

SHELL:ORIGINAL IMAGES

SHELL:COMMONMUSIC

SHELL:SKYDRIVEPICTURES

SHELL:MY PICTURES

SHELL:CACHE

SHELL:DOWNLOADS

SHELL:COMMONDOWNLOADS

SHELL:APPDATA

SHELL:SYNCCENTERFOLDER

SHELL:PUBLICLIBRARIES

SHELL:VIDEOSLIBRARY

SHELL:MY MUSIC

SHELL:CONFLICTFOLDER

SHELL:SAVEDGAMES

SHELL:INTERNETFOLDER

SHELL:HOMEGROUPFOLDER

SHELL:QUICK LAUNCH

SHELL:SYSTEMCERTIFICATES

SHELL:CONTACTS

SHELL:USERPROGRAMFILES

SHELL:DEVICE METADATA STORE

SHELL:PROFILE

SHELL:START MENU

SHELL:COMMON APPDATA

SHELL:PHOTOALBUMS

SHELL:CONNECTIONSFOLDER

SHELL:ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:THISPCDESKTOPFOLDER

SHELL:SKYDRIVECAMERAROLL

SHELL:PRINTERSFOLDER

SHELL:DOCUMENTSLIBRARY

SHELL:PROGRAMFILESX86

SHELL:SEARCHES

SHELL:SEARCHTEMPLATESFOLDER

SHELL:COMMON STARTUP

SHELL:CONTROLPANELFOLDER

SHELL:SENDTO

SHELL:RESOURCEDIR

SHELL:PROGRAMFILES

SHELL:CREDENTIALMANAGER

SHELL:PRINTHOOD

SHELL:MAPIFOLDER

SHELL:HOMEGROUPCURRENTUSERFOLDER

SHELL:USER PINNED

SHELL:CD BURNING

SHELL:USERSLIBRARIESFOLDER

SHELL:APPUPDATESFOLDER

SHELL:APPLICATION SHORTCUTS

SHELL:COMMON START MENU

SHELL:LOCALAPPDATALOW

SHELL:ONEDRIVE

SHELL:TEMPLATES

SHELL:PROGRAMS

SHELL:PICTURESLIBRARY

SHELL:ROAMED TILE IMAGES

SHELL:CAMERA ROLL

SHELL:RECENT

SHELL:DESKTOP

SHELL:COMMONPICTURES

SHELL:RECYCLEBINFOLDER

SHELL:SCREENSHOTS

SHELL:CRYPTOKEYS

SHELL:COMMON TEMPLATES

SHELL:STARTUP

SHELL:IMPLICITAPPSHORTCUTS

SHELL:USERPROGRAMFILESCOMMON

SHELL:LINKS

SHELL:OEM LINKS

SHELL:SKYDRIVEMUSIC

SHELL:COMMON DESKTOP

SHELL:NETHOOD

SHELL:RINGTONES

SHELL:GAMES

SHELL:COMMON ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:NETWORKPLACESFOLDER

SHELL:SYSTEMX86

SHELL:HISTORY

SHELL:ADDNEWPROGRAMSFOLDER

SHELL:PLAYLISTS

SHELL:PROGRAMFILESCOMMONX86

SHELL:PUBLICGAMETASKS

SHELL:CHANGEREMOVEPROGRAMSFOLDER

SHELL:PUBLIC

SHELL:COMMONRINGTONES

SHELL:COMMON DOCUMENTS

SHELL:CSCFOLDER

SHELL:LOCAL APPDATA

SHELL:STARTMENUALLPROGRAMS

SHELL:WINDOWS

SHELL:USERSFILESFOLDER

SHELL:PROGRAMFILESCOMMON

SHELL:FONTS

SHELL:PERSONAL

 

لیست کامل دستورات SHELL در ویندوز ۷

SHELL:LIBRARIES

SHELL:MUSICLIBRARY

SHELL:VIDEOSLIBRARY

SHELL:OTHERUSERSFOLDER

SHELL:DEVICE METADATA STORE

SHELL:PUBLICSUGGESTEDLOCATIONS

SHELL:SUGGESTEDLOCATIONS

SHELL:RECORDEDTVLIBRARY

SHELL:USERPROGRAMFILES

SHELL:DOCUMENTSLIBRARY

SHELL:USER PINNED

SHELL:USERSLIBRARIESFOLDER

SHELL:PICTURESLIBRARY

SHELL:IMPLICITAPPSHORTCUTS

SHELL:USERPROGRAMFILESCOMMON

SHELL:RINGTONES

SHELL:COMMONRINGTONES

 

لیست کامل دستورات SHELL در ویندوز ویستا

SHELL:COMMON PROGRAMS

SHELL:GAMETASKS

SHELL:USERPROFILES

SHELL:MYCOMPUTERFOLDER

SHELL:SYNCSETUPFOLDER

SHELL:DPAPIKEYS

SHELL:SAMPLEPLAYLISTS

SHELL:FAVORITES

SHELL:MY VIDEO

SHELL:SEARCHHOMEFOLDER

SHELL:SYSTEM

SHELL:COMMONVIDEO

SHELL:SYNCRESULTSFOLDER

SHELL:LOCALIZEDRESOURCESDIR

SHELL:COOKIES

SHELL:ORIGINAL IMAGES

SHELL:COMMONMUSIC

SHELL:MY PICTURES

SHELL:CACHE

SHELL:DOWNLOADS

SHELL:COMMONDOWNLOADS

SHELL:APPDATA

SHELL:SYNCCENTERFOLDER

SHELL:MY MUSIC

SHELL:CONFLICTFOLDER

SHELL:SAVEDGAMES

SHELL:INTERNETFOLDER

SHELL:QUICK LAUNCH

SHELL:SYSTEMCERTIFICATES

SHELL:CONTACTS

SHELL:TREEPROPERTIESFOLDER

SHELL:PROFILE

SHELL:START MENU

SHELL:COMMON APPDATA

SHELL:PHOTOALBUMS

SHELL:CONNECTIONSFOLDER

SHELL:ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:PRINTERSFOLDER

SHELL:DEFAULT GADGETS

SHELL:PROGRAMFILESX86

SHELL:SEARCHES

SHELL:COMMON STARTUP

SHELL:CONTROLPANELFOLDER

SHELL:SAMPLEVIDEOS

SHELL:SENDTO

SHELL:RESOURCEDIR

SHELL:PROGRAMFILES

SHELL:CREDENTIALMANAGER

SHELL:PRINTHOOD

SHELL:MAPIFOLDER

SHELL:CD BURNING

SHELL:APPUPDATESFOLDER

SHELL:COMMON START MENU

SHELL:LOCALAPPDATALOW

SHELL:TEMPLATES

SHELL:GADGETS

SHELL:PROGRAMS

SHELL:RECENT

SHELL:SAMPLEMUSIC

SHELL:DESKTOP

SHELL:COMMONPICTURES

SHELL:RECYCLEBINFOLDER

SHELL:CRYPTOKEYS

SHELL:COMMON TEMPLATES

SHELL:STARTUP

SHELL:LINKS

SHELL:OEM LINKS

SHELL:SAMPLEPICTURES

SHELL:COMMON DESKTOP

SHELL:NETHOOD

SHELL:GAMES

SHELL:COMMON ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:NETWORKPLACESFOLDER

SHELL:SYSTEMX86

SHELL:HISTORY

SHELL:ADDNEWPROGRAMSFOLDER

SHELL:PLAYLISTS

SHELL:PROGRAMFILESCOMMONX86

SHELL:PUBLICGAMETASKS

SHELL:CHANGEREMOVEPROGRAMSFOLDER

SHELL:PUBLIC

SHELL:COMMON DOCUMENTS

SHELL:CSCFOLDER

SHELL:LOCAL APPDATA

SHELL:WINDOWS

SHELL:USERSFILESFOLDER

SHELL:PROGRAMFILESCOMMON

SHELL:FONTS

SHELL:PERSONAL

لیست کامل دستورات SHELL در ویندوز XP

SHELL:COMMON PROGRAMS

SHELL:FAVORITES

SHELL:MY VIDEO

SHELL:SYSTEM

SHELL:COMMONVIDEO

SHELL:LOCALIZEDRESOURCESDIR

SHELL:COOKIES

SHELL:MY PICTURES

SHELL:CACHE

SHELL:APPDATA

SHELL:MY MUSIC

SHELL:INTERNETFOLDER

SHELL:PROFILE

SHELL:START MENU

SHELL:COMMON APPDATA

SHELL:CONNECTIONSFOLDER

SHELL:ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:PRINTERSFOLDER

SHELL:PROGRAMFILES

SHELL:COMMON STARTUP

SHELL:CONTROLPANELFOLDER

SHELL:SENDTO

SHELL:RESOURCEDIR

SHELL:PROGRAMFILES

SHELL:PRINTHOOD

SHELL:CD BURNING

SHELL:COMMON START MENU

SHELL:TEMPLATES

SHELL:PROGRAMS

SHELL:RECENT

SHELL:DESKTOP

SHELL:COMMONPICTURES

SHELL:RECYCLEBINFOLDER

SHELL:COMMON TEMPLATES

SHELL:STARTUP

SHELL:COMMON DESKTOP

SHELL:NETHOOD

SHELL:COMMON ADMINISTRATIVE TOOLS

SHELL:SYSTEMX86

SHELL:HISTORY

SHELL:COMMON DOCUMENTS

SHELL:LOCAL APPDATA

SHELL:WINDOWS

SHELL:FONTS

SHELL:PERSONAL

آواتار روزبه مشایخی
روزبه مشایخی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: